İLÇEMİZ KIZILTEPE'NİN SAĞLIK RAPORU

Bizler Kızıltepe Çevre Gönüllüleri Derneği ( Kızıltepe Çev-Gön ) olarak ilçemizin sağlık sorunlarını araştırdık tüm halkımıza ve ilgililere duyurmak için basın yoluyla ulaşmaya çalışacağız.Daha geniş bilgi ve daha fazla katkı sunmak isteyen bireylerde görüşlerini bizimle paylaşabilir.Ayrıca bu raporun hazırlanmasında bize katkı sunan Mardin SES Şube Başkanı M.Faruk BOZYEL'e teşekkür ederiz.
İlçemizin yılların birikimi, halka halka biriken sorunlar, bana ne diyen zihniyet, ihmal edilen hizmetler, sağlık sorunlarını ikinci plana iten faktörlerin hepsini aşağıda belirttik.
Ülkemizde sağlıkta dönüşüm proğramı,sağlığın piyasaya açılması neoliberal politikaların sonucu sağlık alanında yaşanana olumsuzlukların ilimizde de yansımasını fazlasıyla bulmaktadır.ülkemizde kamusal alanda çalışan 400 yüz bine yakın sağlık çalışanı bulunmaktadır.ülke nüfusuna böldüğümüzde ilimizde 4200 sağlık çalışanı çalışması gerekirken şu andaki mevcut çalışan sağlık personeli 2400 civarındadır.buda bize gösteriyor ki ya ikide bir sağlık çalışmaları ihmal edilmekte yada bu yük mevcut olan sağlık personeli üzerine yığılmaktadır. ilimizde 186 uzman doktor 256 pratisyen hekim 41 diş hekimi altı eczacı 543 hemşire 372 ebe 427 sağlık memuru 664 diğer personel bulunmaktadır.Sağlık çalışması bir ekip çalışması olduğundan hareketle bu istatistiklere bakıldığında çalışma dağılımında da ciddi bir dengesizlik vardır. Sağlık çalışmalarının en önemli ayağı olan birinci basamak sağlık hizmeti ülke standartlarının çok altındadır.Ülke genelinde ve Mardin il merkezinde sağlık ocağına düşen nüfus 9_10 bin civarında iken bir çok ilçemizde bu oran 20ile 30 bin arasında değişmektedir.ilçe sağlık ocaklarında yeterli personel bulunmadığı için bir çok yönden çalışmalar aksamaktadır.ev halkı tespit’i gebe izleme,bebek izleme evlere hizmet aşılama çalışmaları bir çok yerde personel yetersizliğinden dolayı yapılmamakta yapılan yerlerde yetersiz kalmaktadır. sağlık ocakları pansuman enjeksiyon ve muayene işleriyle yetinmektedir. anne ve çocuk sağlığı göz önüne alındığında bölgedeki sağlık çalışmaları daha çarpıcı bir şekilde ortaya çıkıyor.sağlık bakanlığının verilerine göre batı ilerinde sağlık personeli olmadan yapılan doğumların oranı yüzde 8 lerde iken bölgemizde yüzde otuzlar üzerindedir.bati ilerinde evde doğum oranı yüzde 8 iken bölgede yüzde 40 larda dır.aşılama oranlarında da ciddi farklılıklar vardır.Türkiye’de doktor başına düşen nüfus 700 civarında iken ilimizde 1400 civarındadır.birinci basamak sağlık ocaklarının yetersiz olması yetersiz olan ikinci basamak sağlık hizmetlerinde de ciddi sorunlara yığılmalara yol açmaktadır. hastanelere yığılan hastaların yüzde yetmişi birinci basamak ta tedavi olabilecek hastalardır.Sevk zincirinin kaldırılması hastanelerde yığılmalara neden olmakta hem tedavi maliyeti yükselmekte hem yetersiz olan salonlarda nefes alamaz duruma gelmektedir.ilçelere tayin edilen doktorlarımızın çoğu fiziki mekan yokluğundan dönüşüm lü olarak çalışmakta yeterli sağlık personeli olmadığı için vardiya sistemine geçememektedir.bir çok sağlık personeli torpil yaparak asil görevini bırakıp idareciliğe başlamakta kendi görevini de arkadaşlarının omuzlarına yığmakta veya ihmal etmektedir.bir çalışma yapılırsa bunun küçümsenmeyecek bir rakam olduğu ortaya çıkacaktır. ağız ve diş sağlığı hizmetleri daha önce dışarıya sevk edilen ağız ve diş hastalıklarının tedavi ve yapılmasının sağlık bakanlığı tarafından kaldırılmasıyla büyük bir sıkıntı yaşanmakta.İlimizde sadece Mardin merkezde diş hastanesi bulunmakta bütün il ve ilçelerdeki vatandaşların buraya yığılmasıyla aylarca randevu verilmekte ciddi hak gaspları yaşanmakta vatandaşlarımız mağdur olmaktadır. bu anlamda vatandaşların mağdur olmaması için büyük ilçe hastanelerinde ağız ve diş hastalıkları tedavi ve yapım labaratuvarlarının açılması gerekiyor.Örnek olarak Kızıltepe devlet hastanesinde 14 diş tabibi bulunmakta yer olmadığından dolayı dönüşümlü olarak çalışmakta sadece tedavi ve muayene ve diş çekimi yapmaktadırlar.Kızıltepe’de yeni devlet hastanesi yapılmakta eski devlet hastanesinin bir bölümü şimdiden başlayarak diş sağlığı bölümüne ayrılması önemlidir. Çevre ve halk sağlığı sorunlarına önem verilmesi sağlığın korunması için bir yandan kişiye yönelik koruyucu hekimlik hizmeti, diğer yandan çevreyi koruma uygulamalarını hayata geçirmek gerekir.Hastalıkların yayılmasını önlemek kirli suları dezenfekte etmek hastalık taşıyıcı kara sinek sivri sinek vb gibi haşaratla mücadele etmek hastalık aracı olan başı boş hayvanlara yönelik çalışma yapmak gıda maddelerinin kontrolünü yapmak içme suları şebekelerine önem vermek hastalık üreten derelerin ıslahı küresel ısınmaya karşı yeşil alanları koruma altına almak ve geliştirmek park ve bahçelere gerekli önemi vermek gübreliklere ve toplum sağlığını tehdit eden sorunlara karşı harekete geçmek gerekir.
Biz Kızıltepe Çev-Gön olarak çevre, doğa ve sağlık sorunlarına çok önem vermekteyiz. Gönüllü ekipler üzerinden çevre ve sağlık bilinci eğitim çalışmalarını başlatmak aile planlamasına yönelik yerel yönetimlerle ortaklaşarak çözüm geliştirmek
Çevre temizliğine önem verilmesi, çöp toplama konteynerların gerekli yerlere konulması, çöplerin zamanında toplanması, çevre temizliği ile ilgili bilgilendirici yazıların uygun yerlere asılması.
Sokak çocuklarına yönelik ilimizde son yılların malum nedenlerinden dolayı köyden kente zorunlu göç nedeniyle sokak çocuklarının sayısı hızla artmakta şiddet ortamıyla karşı karşıya uyuşturucu ve fuhuşla buluşmaktadır.İntihar olayları buna eklenince ilimizde bu alana yönelik bir planlamanın yapılması madde bağımlılarına yönelik tedavi merkezlerinin açılması ki bu ilimizde hiç yoktur) şiddet gören çocuklara yönelik rehabilitasyon merkezlerinin kurulması ekonomik ve barınma yerlerinin temin edilmesi gerekmektedir özürlü ve engellilerin sorunları ilimizde nüfusun yüzde onları özürlü ve engellilerden oluşmaktadir.Son yılarda hükümetin geliştirdiği yöntemler ölümlü olmakla beraber denetimden yoksun olduğu için birilerine para muslukları açılmakta o paralar özürlülere yansımamakta açılan rehabilitasyon merkezlerinin denetim altına alınması hastanelerde özürlülere yönelik pozitif ayrımcılık yapılması hastanelerde ve sağlık kurumlarında fiziki mekanların özürlülerin koşularına göre yer yapılması genel olarak bütün özürlülerin bilim ve teknikle buluşturulmasını sağlamak gerekir.
ilimizde yanık tedavi merkezi bulunmamaktadır.Buna acil ihtiyaç vardır çünkü bu gibi yanık tedavi hastaları Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya sevk etmektedirler.Bu da halkın ne kadar mağdur olduğunu ortaya koymaktadır. KIZILTEPE'NİN SAĞLIK SORUNLARI 1-Engelli ve özürlü vatandaşlarımızın sorunları
2-İlçemizde bir yanık tedavi merkezinin açılması
3-Diş tedavi merkezinin kurulması
4-Semt polinikliklerin açtırılması
5-Ana çocuk sağlığı merkezinin daha aktif hale getirilmesi ve aile planlamasına önem verilmesi
6-Verem savaş dispanserinin faaliyete geçirilmesi
7-İçme ve kullanma sularının kularlanması
8-İlçemizi sıtma savaş, ateşli ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili merkezlerin açılması
9-İlçemizde bir sağlık sorunları araştırma konseyinin açılması
MENDUH ÇAKAR
KIZILTE ÇEVRE GÖNÜLLÜLERİ
DERNEĞİ BAŞKANI

Facebook'ta Paylaş
 • Adınız
  :
   
  Email Adresiniz
  :
   
  Arkadaşınızın Email Adresi
  :
   
     
  Sizin veya arkadaşınızın bilgileri hiçbir şekilde kayıt altına alınmamaktadır.
Video Galeri